Bytové družstvo U Rokytky

✓ Validovaný uživatel
♟

Bytové družstvo U Rokytky je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování veškeré činnosti spojené se správou, provozem, údržbou, opravami, zvelebováním a nakládáním s bytovým fondem a dalším majetkem družstva, tj. podílení se na uspokojování bytových potřeb svých členů a v souladu s jejich zájmy.

Cílem družstva je budoucí převod bytů (jednotek) do vlastnictví členů družstva.

Správu objektů zajišťuje Stavební bytové družstvo Praha www.sbdpraha.cz


  • Adresa Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8, Libeň, Česká republika
  • Bankovní účet:
    CZ 2700410640/2010
    IBAN: CZ16 2010 0000 0027 0041 0640
  • Datová schránka: bqdt3pk